Støt foreningen: Køb dine bøger på Saxo via dette link, så får vi et beløb (uanset hvilken vare)

Generalforsamling

Generalforsamlingen er DØK Foreningens højeste myndighed; denne skal afholdes inden førstkommende juleaften efter regnskabsårets afslutningen og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, og angivelse af dagsorden. Som regel afholdes generalforsamlingen i forbindelse med DØK Galla, som typisk afholdes en lørdag i november måned.

Hvis du skulle ønske at have et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal dette være sekretæren (Amalie Oxholm pr. d.18.12.2021) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle sager afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves udelukkelse af et medlem, samt ændringer af foreningens vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget. En skriftlig afstemning kan også foretages, såfremt generalforsamlingen eller dirigenten beslutter dette.

Ved personvalg, hvor mere end én kandidat, skal der altid foretages skriftlig afstemning medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Referatet af generalforsamlingen underskrives både af dirigenten og bestyrelsen. Referatet skal gøres offentligt tilgængeligt senest 14 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen. Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal referatet fra forrige generalforsamling vedlægges.

Såfremt der måtte opstå mangler, eller vedrørende spørgsmål, kan disse rettes til [email protected]

Forslag

DØK Foreningens formål tæller at fremme fællesskabet, støtte det studenterpolitiske, fremme arbejdet i aktivitetsgrupper og fremme dannelsen og dyrkelsen på tværs af årgangene.

De ni bestyrelsesmedlemmer gør meget for at imødekomme dette, men hvis du skulle sidde inde med en god idé, et foreslag eller lignende, som vil gøre livet som DØK Studerende lettere, sjovere eller bedre, så er du meget velkommen til at bruge formularen nedenfor til at sende os lige dit forslag.

Det kan være alt fra konkrete arrangementsforslag eller forbedringer, eller blot hvis du er stødt på et problem eller en mulig forbedring. Under alle omstændigheder vil vi meget gerne høre fra dig og arbejde sammen om at gøre
DØK endnu federe end det allerede er!

Referater