Støt foreningen: Køb dine bøger på Saxo via dette link, så får vi et beløb (uanset hvilken vare)

DØK Alumni

DØK Alumni har til formål at facilitere et netværk mellem færdiguddannede fra studierne DØK, HA(dat.) og HA(it) fra CBS.

Dette netværk vedligeholdes af både faglige såvel som sociale arrangementer og tiltag. Udover netværket har DØK Alumni også til formål at fremme kendskabet til DØK-studiet i erhvervslivet.

Foreningen blev startet i sin nuværende udformning i 1999 som et udvalg under DØK Foreningen. DØK Alumnis bestyrelse nedsættes hvert år under DØK Foreningens generalforsamling, hvor alle alumner har mulighed for at indmelde sig i denne.

Af andre aktiviteter kan nævnes udarbejdelsen af en årlig lønstatistik, samt deltagelse i arbejdet omkring den årligt afholdte gallafest.

Bologna, official: biceps injury for orsolini, recovery times – tuttocalcionews crossfit power snatch how to remove fat from the hands of the biceps – how to clean the stomach and not lose weight.

Kontakt: [email protected]

Aktiv alumni

Med et aktivt medlemskab i DØK Alumni, får du rabatter på alle arrangementer i DØK Alumni – sociale såvel som faglige. Udover dette, følger selvfølgelig det stærke netværk, som DØK er kendt for og et incitament til både at vedligeholde sit eget netværk og få det udbygget!

Medlemskabet koster kun 200,- som bliver trukket årligt i januar, så der skal få deltagelser til at tjene det hjem. Aktive alumner støtter ikke bare det nuværende netværk, men også den kontinuerlige udvidelse af dette, som fører til at DØK også i fremtiden vil stå stærkt.

Bliv derfor medlem i dag!


Bliv medlem i dag!